top of page

SAMARBEID MED OSS:

Steinkaret er et rom hvor mulighetene er mange og begrensningens kunst er like viktig som det å tenke stort. Steinkaret er – i motsetning til scener og saler ellers i landet, et omsluttende rom som inviterer deg inn i opplevelsen - hvor både hode og kropp kobles på.

 

I Steinkaret kan vi blande fysikk og kunst – fakta og humor – naturkrefter og bevegelse. Vi forteller og snakker gjennom den helhetlige opplevelsen i rommet – gjennom lyd, det visuelle og noen ganger gjennom det de besøkende faktisk gjør.

 

I Steinkaret kan også folk utenfra komme med en egen produksjon og vi kan sammen bli enige om hvilken type prosess som passer det dere har ambisjoner om å lage. Har dere erfaring med å lage video for større formater vil Steinkarets egen tekniker hjelpe deg. Dette gjelder for produksjoner uten interaksjon.

 

Har dere behov for teknisk hjelp og å tenke konseptuelt sammen med oss, begynner vi med en oppstartsworkshop – enten i Steinkaret, her i Trondheim eller på video om det er best for dere.

 

En produksjon i Steinkaret krever en prosess som er tilpasset flere typer fag og bransjer. Etter et forprosjekt hvor vi har jobbet med mål og omfang – uttrykk og form, går vi inn i en produksjonfase hvor vi hele tiden tester opplevelsen.

Hvor mye en slik produksjon koster avhenger av ambisjonsnivå, kompleksitet i selve løsningen, lengde på opplevelse og testresultater (og dermed justeringer) underveis.

For de mindre omfattende produksjonene ser vi at hver enkelt produksjon kan tilpasses ulike budsjetter, men da med de konsekvensene det gir for opplevelsen. Interaksjon og animasjon er kostnadsdrivere.

 

Ta kontakt med nina@ablemagic.no og johnpalinderberg@gmail.com for å komme i gang!

For program og booking - eller henvendelser om besøk: 

booking@steinkjerkulturhus.no

bottom of page